Join our community

IMPORTANT NOTICE:

in order to join alafguur
1. you must have a valid email (if you do not have an email-please register an email from google , yahoo, hotmail, mail.com etc –it takes 4 minutes)
2. you must verify your email – (after registration is completed,-alafguur.com will send a link to your email) please click the link to verify your email.
once your email is verified – you MEMBERSHIP WILL be approved to join alafguur.com. thank you

ogeysiis muhiim ah

si aad xubin uga noqoto (ugu biirto) alafguur.com
1. waa inaad leedahay email sax ah ( haddadan email laheyn –fadlan sameyso- waa 4 daqiiqo- ka sameyso google, hotmail, yahoo, mail.com iwm)
2. waa inaad xaqiijisaa emailkaada – adoo ka jaawaabaya emailka alafguur.com ku soo diri doono markaad is diiwaan geliso ka dib - (riix link laguu soo diray)
3. marka emailkaada la xaqiijiyo– ayaad ku biiri doontaa (laguugu dari doonaa) alafguur.com
4. mahadsanid

Please check your junk/spam folder in your email account for the emails from alafguur.com

Sign in with

Connect Connect
OR

Register your profile(Fadlan Is Diiwaan Geli)

Basic
Naaneeys ama magac u yaal. Waa inuu ku jiraa xarfaha latin iyo lambarada.
Naaneeys ama magac u yaal. Waa inuu ku jiraa xarfaha latin iyo lambarada.
Naaneeys ama magac u yaal. Waa inuu ku jiraa xarfaha latin iyo lambarada.
Naaneeys ama magac u yaal. Waa inuu ku jiraa xarfaha latin iyo lambarada.
You cannot join without valid email or you do not verify your email.
fadlan ogow kuma biiri kartid hadaadan email laheyn ama emailkaada aan laga soo jawaabin
 Password sameyso
ku celi password
 
 
 
 
 
 
  •  
  •  
Waxaan Doonaya (inaan barto/Guursado)
  •  
  •  
Waxaan Doonaya (inaan barto/Guursado)
  •  
  •  
Waxaan Doonaya (inaan barto/Guursado)
  •  
  •  
Waxaan Doonaya (inaan barto/Guursado)
  •  
  •  
Waxaan Doonaya (inaan barto/Guursado)
Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo